Ewelina Wojtak

Biuro Rachunkowe 2i19


Certyfikat Księgowy

Nr 48365/2010




Pełna
Księgowosć



Prowadzenie pełnej księgowości nie jest proste, dlatego nasz zespól specjalistów przygotował dla Państwa propozycję współpracy.

Dotyczy ona wszystkich przedsiębiorców, którzy ustawowo są zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości, czyli spółek osobowych prawa handlowego, spółek kapitałowych, spółĹek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 EUR.

Dzięki współpracy z nami otrzymają Państwo pełne sprawozdania, raporty, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych, wyposażenia, podatku od towarów i usług.

Pełna księgowść, to profesjonalne narzędzie do analizy i kontroli przedsiębiorstwa, dzięki naszemu wsparciu i doradztwu, mają Państwo możliwość precyzyjnego określenia kondycji firmy. Zapraszamy właścicieli prężnych i nowoczesnych przedsiębiorstw do współpracy z naszym sztabem specjalistów.



1 1
Copywrite © 2013