Biuro Rachunkowe 2i19 posiada wszelkie uprawnienia i doświadczenie niezbędne do przygotowywania sprawozdań finansowych Państwa firmy. Zgodnie ze standardami Ustawy 
o rachunkowości opracowywane przez nas sprawozdania finansowe odznaczają się wiarygodnością, zrozumiałością dla użytkowników, kompletnością, porównywalnością, sprawdzalnością, terminowością oraz ciągłością. Polecamy swoje usługi w tym zakresie!

Oferujemy:

  • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat,
  • sporządzenie informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia – przygotowanie sprawozdania 
z działalności firmy,
  • złożenie sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem rocznym w urzędzie skarbowym,
  • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego związanej 
z ogłoszeniem sprawozdania finansowego.