Rozliczenie PIT nie ma dla nas tajemnic. Jesteśmy specjalistami od wychodzenia naprzeciw różnorodnym potrzebom podatników. Od lat Biuro Rachunkowe 2i19 przygotowuje deklaracje podatkowe dla klientów ze wszystkich branż, pracujących w Polsce i za granicą, prowadzących działalność oraz osób fizycznych. W razie potrzeby wyjaśniamy wszelkie wątpliwości – jesteśmy dla Państwa sprawnym łącznikiem z instytucjami podatkowymi.

Oferujemy:

 • PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany),
 • PIT-28/A (ryczałt: przedsiębiorca, najem),
 • PIT-28/B (ryczałt: spółka cywilna, jawna),
 • PIT-36 (firma, działalność gospodarcza),
 • PIT-36L (podatek liniowy),
 • PIT-37 (praca, zlecenie, dzieło),
 • PIT-38 (dochody kapitałowe),
 • PIT-39 (zbycie nieruchomości),
 • PIT-16A (karta podatkowa),
 • załączniki PIT/D (ulgi budowlane),
 • PIT/2K (ulga odsetkowa),
 • PIT/O (inne ulgi i odliczenia),
 • PIT/B (działalność gospodarcza),
 • PIT/ZG (dochody zagraniczne).