Rozliczenia PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozliczenie PIT nie ma dla nas tajemnic. Jesteśmy specjalistami od wychodzenia naprzeciw różnorodnym potrzebom podatników. Od lat Biuro Rachunkowe 2i19 przygotowuje deklaracje podatkowe dla klientów ze wszystkich branż, pracujących w Polsce i za granicą, prowadzących działalność oraz osób fizycznych. W razie potrzeby wyjaśniamy wszelkie wątpliwości – jesteśmy dla Państwa sprawnym łącznikiem z instytucjami podatkowymi.

W ramach rozliczenia rocznego podatku do Urzędu Skarbowego oferujemy:

 • PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany),
 • PIT-28/A (ryczałt: przedsiębiorca, najem),
 • PIT-28/B (ryczałt: spółka cywilna, jawna),
 • PIT-36 (firma, działalność gospodarcza),
 • PIT-36L (podatek liniowy),
 • PIT-37 (praca, zlecenie, dzieło),
 • PIT-38 (dochody kapitałowe),
 • PIT-39 (zbycie nieruchomości),
 • PIT-16A (karta podatkowa),
 • załączniki PIT/D (ulgi budowlane),
 • PIT/2K (ulga odsetkowa),
 • PIT/O (inne ulgi i odliczenia),
 • PIT/B (działalność gospodarcza),
 • PIT/ZG (dochody zagraniczne).