Księgi handlowe – Prowadzenie Pełnej Księgowości

Księgi handlowe, obowiązkowa forma ewidencji dla spółek prawa handlowego jest częścią życia wielu przedsiębiorców. Biuro Rachunkowe 2i19 z przyjemnością weźmie na siebie odpowiedzialność za tę niezwykle ważną część Państwa działalności. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług dla firm na różnych etapach rozwoju.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS oraz NBP,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • przygotowywanie podstawowych raportów takich jak: bilans, rachunek wyników oraz stan rozrachunków,
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L, CIT-8).