KPiR – Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona rzetelnie i niewadliwie  (par. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR).  Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w tym zakresie. Biuro Rachunkowe 2i19 daje Państwu gwarancję “świętego spokoju” w zakresie firmowych finansów. Z nami możecie spokojnie skupić się na codziennej pracy.

W ramach prowadzenia KPiR oferujemy:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
  • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy,
  • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D),
  • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L).