Kadry i Płace – Obsługa Kadrowo Płacowa

Księgowa w firmie, na miejscu to wygoda, ale i dodatkowe, comiesięczne wydatki, a w razie urlopu czy choroby – kłopot. My obsłużymy Państwa firmę z równą starannością, przy mniejszych kosztach. Biuro Rachunkowe 2i19 to zespół doświadczonych i dyspozycyjnych księgowych, który zadba o kadry i płace rzetelnie i w pełnym zakresie.

W ramach usług kadrowo-płacowych oferujemy:

  • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy,
  • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych 
z zatrudnieniem,
  • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych,
  • obsługa umów cywilno-prawnych,
  • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników, przy pomocy podpisu kwalifikowanego,
  • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa przy pomocy podpisu kwalifikowanego.